Tet parade 2019

diễn hành tết Kỷ Hợi

 Saturday, Feb. 9, 2019
 Thứ bảy, Ngày 9 THÁNG 2, 2019

http://tetparade.org/mediahinh-anh/Please check out Media/HìnhẢnh
 for more pictures and videos of                  past Tet Parade 2018

Quý vị có thể xem hình ảnh và video
    Diễn Hành Tết 2018 trên trang 
  Media/HìnhẢnh

Congratulations here all the winning numbers of the little Saigon Tet parade 2018 drawings

1. $5,000 cash prize = winning number 3009
2. 2 ounce gold = winning number 5894
3. $1,500 cash = winning number 1688
4. $500 cash = winning number 3569

Hình ảnh Little Saigon Diễn Hành Tết 2018

Last year Parade Theme was “Steadfast to Victory – Xuân Quyết Thắng”, and the Official Float is the Nhật Tảo HQ-10 Destroyer/Khu Trục Hạm

(at 1/3 the life size: 62 ft x 10 ft) and with 7-8 RVNA Navy men on board of the Ship)

Loans to Committee:
1. Nguyễn Văn Hùng: $15,000  2. Phạm Hoàn: $10,000

Past 2018 Business Sponsors – Các Nhà Bảo Trợ đã pledge:

Silver Sponsors
Golden Sea Restaurant
Omar Siddiki
Quest Diagnostics
Magic Touch
Magic Mattress
Y Nhi Entertainment
Hi-Tech Auto Repair
Daisy Nail Products

Gold Sponsors
Trung Tam Tham My Lampson
Nhan Hoa Comprehensive Health Care Clinic
Kicking Crab

Platinum Sponsors
B.S. Truong Van Nhu, MD
Asian World Media
Lexor
Mai Ly Jewelry
Malenzzi
EV Princess
VNA TV
Vstar TV

Title Sponsors
Michael Dao Medical Group
Dep Aesthetics Institute
Procare
SC Clinical Research
AMD Medical Plaza

Deputy Title
Dr. John Saitos

HELP US SPONSOR THE LITTLE SAIGON TET PARADE 2019 BY DONATING HERE!!!

$1 Donation | Tặng $1

$ 1.00

$1 Donation | Tặng $10

$ 10.00

$1 Donation | Tặng $50

$ 50.00

$1 Donation | Tặng $100

$ 100.00

About us

sơ lược về ban tổ chức

The Little Saigon Tet Parade is organized by the Vietnamese American Federation of Southern California.  The purpose is to celebrate the Lunar New Year and to preserve and promote Vietnamese culture to the younger generations and to the greater community.  

Diễn Hành Tết được Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức với sự hỗ trợ từ nhiều hội đoàn và giới trẻ trong cộng đồng.  Mục đích của Diễn Hành Tết nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt đến với các thế hệ tương lai cũng như các cộng đồng bạn và dòng chính Hoa Kỳ

Organizers / Ban Tổ Chức

BECOME A SPONSOR

trở thành nhà bảo trợ

The Little Saigon Tet Parade is organized by the Vietnamese American Federation of Southern California.  The purpose is to celebrate the Lunar New Year and to preserve and promote Vietnamese culture to the younger generations and to the greater community.  

Diễn Hành Tết được Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức với sự hỗ trợ từ nhiều hội đoàn và giới trẻ trong cộng đồng.  Mục đích của Diễn Hành Tết nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt đến với các thế hệ tương lai cũng như các cộng đồng bạn và dòng chính Hoa Kỳ

Sponsor / Bảo Trợ

Follow our news

sơ lược về ban tổ chức

Keep yourself posted with our latest news and information.  Get a little taste of what the Little Saigon Tết Parade is all about from last year’s recap photo slideshow, which captured all of the New Year’s festivities for all families to enjoy and only available in Little Saigon.

Quý vị có thể truy cập những thông tin mới nhất từ Ban Tổ Chức trên trang mạng này.  Xin mời quý vị vào Trang Thông Tin để đọc các tin tức và xem những hình ảnh mang đầy màu sắc Xuân của Diễn Hành Tết năm vừa qua.  Diễn Hành Tết 2018 chắc chắn sẽ mang lại nhiều niềm vui cho gia đình quý vị.

News / Thông Tin

WE'RE ON SOCIAL MEDIA!

CONTACT US | liên lạc BTC

LOCATION | Địa điểm

Parade:
Bolsa Ave. & Saigon St.
Westminster, CA 92683

Close Menu
×
×

Cart