TET PARADE HIGHLIGHTS | ĐẶC ĐIỂM DIỄN HÀNH TẾT

 • Little Saigon, Orange County is home to the largest Vietnamese community outside of Vietnam.
 • Little Saigon Tet Parade is the largest and most watched event of its kind in the U.S.
 • Vietnamese population in Southern California: 300,000 (2010 Census).
 • More than 40% of residents in Westminster and about 30% in Garden Grove are Vietnamese; and the Mayors of both cities are of Vietnamese descent.
 • Expected number of organizations in parade: 95
 • Expected number of parade spectators: 20,000
 • Event will be broadcasted throughout 50 states and around the world by more than 30 news/media outlets (expected) that will be watched by more than three million Vietnamese Americans living in the U.S. and overseas.
 • Parade features: marching bands, floats, lion dances, color guards, veterans and youth organizations, martial arts, multi-culture traditional attires from diverse communities, elected officials, Vietnamese Scouting organizations, community organizations, and much more.
 • Little Saigon, Quận Cam là thủ đô tinh thần của cộng đồng người Việt hải ngoại.
 • Diễn Hành Tết Little Saigon là cuộc diễn hành lớn nhất và được nhiều người xem nhất của người Việt tại Hoa Kỳ.
 • Dân số người Việt tại miền Nam Cali: 300,000 người (2010 Census).
 • Hơn 40% dân số tại Westminster và gần 30% tại Garden Grove là người Việt; và hai thành phố này cũng có Thị Trưởng gốc Việt do cư dân bầu lên.
 • Dự tính số đơn vị tham gia diễn hành: 60
 • Dự tính số người đến xem diễn hành: 20,000
 • Cuộc diễn hành sẽ được phát đi đến 50 tiểu bang Hoa Kỳ và khắp thế giới qua hơn 30 cơ quan truyền thong báo chí và sẽ được xem bởi hơn 3 triệu đồng hương người Việt hải ngoại.
 • Các đơn vị tham gia diễn hành gồm có: các ban nhạc diễn hành, xe hoa, các đoàn lân, các đơn vị quân đội QLVNCH, các hội đoàn giới trẻ, các hội đồng hương, ái hữu, võ đường, các đơn vị Hướng Đạo, các dân cử chính giới, cùng sự tham gia của các cộng đồng bạn trong vùng với nhiều trang phục mang nét văn hóa truyền thống Việt Nam và các sắc dân khác.
 •  

organizing committee | Ban Tổ Chức

WE'RE ON SOCIAL MEDIA!

CONTACT US | liên lạc BTC

LOCATION | Địa điểm

Parade:
Bolsa Ave. & Saigon St.
Westminster, CA 92683

Close Menu
×
×

Cart